Tilladelse til foretagelse af geotekniske undersøgelser på søterritoriet i Kolding kommune

Publiceret 07-06-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til fortage geotekniske undersøgelser ved Lystbådehavnen Marina Syd, Kolding Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/09532.

 Tilladelse til foretagelse af geotekniske undersøgelser på søterritoriet

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler