Tilladelse til fire private fortøjningsanlæg ud for Gåbense Strandvej 33, Guldborgsund Kommune

Publiceret 30-06-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at fire fortøjningsanlæg ud for Gåbense Strandvej 33, Guldborgsund Kommune.

I denne afgørelse betegnes de fire fortøjningsanlæg samlet som anlægget. 

Tilladelsen er samtidig lovliggørelse, idet fortøjningsanlæggene allerede er etableret.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 20/05086.

20/05086 Tilladelse til fire private fortøjningsanlæg ud for Gåbense Strandvej 33.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler