Orientering om tilladelse til renovering af Aarhus Lystbådehavn - matr.nr 2148es Århus Bygrunde

Publiceret 11-06-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renoveringsprojekt i Aarhus Lystbådehavn, hvor en række broanlæg udskiftes mm.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.
Ansøgningen er indsendt og hånderet af WSP A/S.
Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00391

Tilladelse til renoveringsprojekt i Aarhus Lystbådehavn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler