Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med projekt vedr. Sukkerfabrikken A/S. Vordingborg Kommune

Publiceret 24-06-2021

Sukkerfabrikken A/S har planer om omdanne og udvikle området omkring den gamle sukkerfabrik i Stege, Vordingborg Kommune.

1. offentlighedsfase er fra og med den 24. juni 2021 til og med den 8. juli 2021.

Der er udarbejdet er ideoplæg for projektet. Formålet med ideoplægget er at sikre, at alle borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til projektet tidligt i processen. Det er også muligt at komme med ønsker til emner eller spørgsmål, som kan belyses i den kommende miljøkonsekvensrapport.

Vordingborg Kommune er myndighed for landdelen af projektet og for udarbejdelse af plangrundlag. Kystdirektoratet er myndighed for vanddelen af projektet.

Vi opfordrer alle, der har forslag til, hvilke miljøemner, der skal behandles i rapporten, til at fremsende forslagene til Vordingborg Kommune, der er koordinerende myndighed.

Bemærkninger bedes fremsendt til:

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

mærket ”Idéfase Sukkerfabrikken Møn” eller pr. mail med angivelse af journalnummer 21/14971 på Obfuscated Email.

Fristen for at fremsende ideer og bemærkninger er senest den 8. juli 2021 kl. 23.59.

KONTAKT:

Spørgsmål vedr. projektet og miljøkonsekvensvurderingen kan rettes til Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet:

Ulla Olesen Tlf. 55 36 24 87, e-mailObfuscated Email. J.nr. 21/14971

Thomas Larsen, Tlf. 91 35 74 42, e-mailObfuscated Email KDI j.nr. 20/04952


Spørgsmål til lokalplan og kommuneplantillæg kan rettes til Vordingborg Kommune:

Andreas Munksgaard Weir på tlf. 55 36 24 07 eller e-mailObfuscated Email

Ideoplæg:

Sukkerfabrikken Møn

Projektbeskrivelse

Bilag til projektbeskrivelse

MKV afgrænsning

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i vores sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Vordingborg Kommunes og Kystdirektoratets afgørelse, som bl.a. offentliggøres på vores hjemmeside. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler