Tilladelse til udlægning af ålegræs og stenrev ud for Voerså Havn

Publiceret 01-07-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udlægning af ålegræs og stenrev ud for Voerså Havn.

I denne afgørelse betegnes det ansøgte som ’anlægget’.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis venligst til j.nr. 21/03827.

21/03827 Tilladelse til udlægning af ålegræs og stenrev ud for Voerså Havn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler