Tilladelse til renovering, ændring og nye anlæg i Kalundborg Vesthavn (lystbådehavnen)

Publiceret 12-07-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til samlet renoveringsprojekt i Kalundborg Vesthavn.

I denne afgørelse betegnes det samlede ansøgte projekt som ’anlægget’. 

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven,

kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. 

Ansøgningen er indsendt og hånderet af A1 Consult A/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

21/05482 Tilladelse - Kalundborg Vesthavn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler