Tilladelse til etablering af en bølgebryder i Snaptun lystbådehavn, Snaptun Strandvej 11b, matr. 19h, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune

Publiceret 20-07-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablering af en bølgebryder i Snaptun lystbådehavn, Hedensted Kommune.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af A1 Consult A/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/07470.

21/07470 Tilladelse til etablering af bølgebryder i Snaptun lystbådehavn.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler