Tilladelse til broanlæg med hytter - Nykøbing Sjælland Lystbådehavn

Publiceret 06-07-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til broanlæg med tre hytter til brug for havnens virke.

Det skal bemærkes, at tilladelsen er en forlængelse af en lovliggørelsesproces, hvor der var etableret broanlæg og flere hytter, til brug for kommerciel udlejning på hotellignende vilkår.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 20/04954.

20/04954 Tilladelse til broanlæg med hytter - Nykøbing Sjælland Lystbådehavn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler