Tilladelse til etablering af en badebådebro med 5 fortøjningspæle ved Helgenæs Naturefterskole, Syddjurs kommune

Publiceret 26-07-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en badebådebro med 5 fortøjningspæle ved Helgenæs Naturefterskole, matr.7b, Borup By, Helgenæs, Vængesøvej 3, 8420 Knebel, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05260.

Tilladelse til etablering af en badebådebro med 5 fortøjningspæle ved Helgenæs Naturefterskole

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler