Tilladelse til udlæggelse af testobjekter på søterritoriet i Frederikshavn Kommune

Publiceret 26-01-2021

Kystdirektoratet giver hermed en tilladelse til ansøgning om udlæggelse af testobjekter på søterritoriet i Frederikshavn Kommune.

Tilladelsen findes under ”filer”.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05273.

Tilladelse til udlæggelse af testobjekter i søterritoriet

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler