Tilladelse til etablering af stenrev på syv lokaliteter, samt udplantning af ålegræs på tre lokaliteter

Publiceret 15-01-2021

Tilladelse til etablering af stenrev på syv lokaliteter, samt udplantning af ålegræs på tre lokaliteter, i Lillebælt og Flensborg Fjord

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af stenrev på fem lokaliteter, samt udplantning af ålegræs på tre lokaliteter, i Lillebælt, Middelfart og Kolding Kommuner, samt etablering af stenrev på to lokaliteter i Flensborg Fjord, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04828

Tilladelse til etablering af stenrev samt udplantning af ålegræs i Lillebælt og Flensborg Fjord

Yderligere information:
Lone Møller Dupont
Sagsbehandler
Tlf. +45 91 33 84 23
Mail: Obfuscated Email