Orientering om tilladelse til husbåden MS Garde i København, Takkelloftvej 7, matr.nr. 607 Christianhavns Kvarter

Publiceret 23-02-2021

Tilladelse til husbåden MS Garde i København, Takkelloftvej 7, matr.nr. 607 Christianhavns Kvarter

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til husbåden MS Garde, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05157

Orientering om tilladelse til husbåden MS Garde i København, Takkelloftvej 7, matr.nr. 607 Christianhavns Kvarter

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler