Indkaldelse af idéer og forslag miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel

Publiceret 11-02-2021

Forsyningsselskaberne HOFOR og Novafos ønsker at etablere en skybrudstunnel i Gentofte, Gladsaxe og Københavns Kommuner.
Den supplerede offentlighedsfase er til 11. februar 2021 til 5. marts 2021.

Der er udarbejdet et ideoplæg for projektet. Formålet med ideoplægget er at sikre, at alle borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til projektet tidligt i processen. Det er også muligt at komme med ønsker til emner eller spørgsmål, som kan belyses i den kommende miljøkonsekvensrapport.

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for landdelen af projektet. Kystdirektoratet er myndighed – også for VVM-delen - på søterritoriet og dermed myndighed for etablering af anlægget på søterritoriet.

På hjemmesiden kan du også læse mere om projektet og miljøvurderingsprocessen generelt:  www.mst.dk/skybrudstunnel

Skriftlige bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller som e-mail til Obfuscated Email. Anfør venligst dit navn og din adresse, samt journalnummer 2021-594 og emnet Supplerende idéhøring, Svanemøllen Skybrudstunnel.

Ideer, forslag og andre bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 5. marts 2021.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit høringssvar, samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

 Ideoplæg SST supplerende høring februar 2021

Ansøgning - Svanemøllen - Skybrudstunnel

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler