Tilladelse til udvidelse af vestmolen i Hvalpsund Lystbådehavn

Publiceret 03-12-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udvidelse af vestmolen i Hvalpsund Lystbådehavn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af COWI A/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen, henvis da venligst til j.nr. 21/13059.

21-13059 Tilladelse til udvidelse af vestmolen i Hvalpsund Lystbådehavn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler