Tilladelse til tanganlæg v. Ålbæk, Frederikshavn

Publiceret 07-12-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til tangalæg syd for Ålbæk, Frederikshavn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/08972.

21/08972 Tilladelse - Tanganlæg - Ålbæk Bugten Frederikshavn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler