Tilladelse til slæbested ved Rærup, Aalborg Kommune

Publiceret 09-12-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til nyt slæbested ved Rærup.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og håndteret af COWI A/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/14699.

21-14699 Tilladelse til slæbested ved Rærup, Aalborg Kommune

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler