Tilladelse til flydende shelters i Lohals Havn

Publiceret 02-12-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til fire flydende shelters i Lohals Havn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen, henvis da venligst til j.nr. 20/05149

20/05149 Tilladelse til flydende shelters i Lohals Havn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler