Tilladelse til etablering af en havledning ved Hanstholm Havn, Thisted Kommune

Publiceret 26-08-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablering af en havledning ved Roshage mole, matr. 39ed, Nordre Strandvej 41, 7730 Hanstholm, Thisted Kommune

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af A1 Consult A/S. 

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger vedr. afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/11211.

21/11211 Tilladelse til etablering af en havledning ved Hanstholm Havn Thisted Kommune.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler