Tilladelse til etablering af Duc D´albe ved Maritimt Kulturcenter Hobro

Publiceret 19-08-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ny Duc D’albe ved Maritimt Kulturcenter Hobro ud for matr. nr. 194a Hobro Byjorder.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/07010.

Tilladelse - Maritimt Kulturcenter Hobro - Duc D albe.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler