Tilladelse til tanganlæg i Kerteminde bugt

Publiceret 29-04-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af tanganlæg, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Tanganlægget etableres i det eksisterende muslingeopdrætsanlæg nr. 358, hvor der tillades jf. senere beskrivelse et antal liner til tangproduktion.

Reelt er der tale om liner til brug for tangdyrkning i det eksisterende anlæg, men i denne afgørelse betegnes det ansøgte som anlægget.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05160.

Tilladelse til tanganlæg i Kerteminde bugt.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler