Tilladelse til renovering af stensætning og opfyldning med sediment i og ved Mariager lystbådehavn, Mariager Kommune

Publiceret 27-04-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af stensætning og opfyldning med sediment i og ved Mariager lystbådehavn ud for matr.13a, Mariager Bygrunde, Fjordgade 11, samt opfyld nord for havnen, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune.
Ansøgningen er indsendt og håndteret af Mariager Sejlklub.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/01322.

Tilladelse til renovering af stensætning og opfyldning

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler