Tilladelse til etablering af 4 fortøjningspæle i Svendborg Kommune

Publiceret 13-04-2021

Kystdirektoratet giver hermed en tilladelse til etablering af 4 fortøjningspæle ud for matr. 36a, Skovsbo By, Egense, Hasselvænget 13, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune.

Tilladelsen findes under ”filer”.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05151.

Tilladelse til etablering af 4 fortøjningspæle

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler