Tilladelse til udvidelse og omdannelse af faciliteter på badebro i Lolland Kommune

Publiceret 29-09-2020

Tilladelse til udvidelse og omdannelse af faciliteter på eksisterende badebro på Hestehoved, Nakskov, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udvidelse og omdannelse af omklædningshus for enden af eksisterende badebro på Hestehoved i Nakskov Fjord til sauna og omklædningsfaciliteter, på de vilkår som fremgår af afgørelsen. 

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnumemr 19/01809.

Tilladelse til udvidelse og omdannelse af faciliteter på eksisterende badebro - Hestehoved.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler