Tilladelse til opsætning af to fortøjningsstænger på badebro i Helsingør Kommune

Publiceret 14-09-2020

Tilladelse til opsætning af to fortøjningsstænger på badebro ud for matr.4ci, Espergærde By, Egebæksvang, Strandvejen 143e, 3060 Espergærde, Helsingør kommune

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har fortaget en VVM-screening af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01158

Tilladelse til etablering af to fortøjningsstænger på badebådebro i Helsingør Kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler