Tilladelse til læskærme og bænke på badeanlæg - Valkyrien, Køge

Publiceret 16-11-2020

Tilladelse til læskærme og bænke på badeanlæg - Valkyrien, Køge

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres læskærme og bænke på eksisterende broanlæg, på de vilkår som fremgår nedenfor.
Ansøgningen er indsendt og hånderet af Hasløv & Kjærsgaard.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02301

Tilladelse til læskærme og bænke på badeanlæg - Valkyrien, Køge

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler