Afslag til opsætning af døre og vinduer i udhus inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 23-11-2020

Afslag til opsætning af døre og vinduer i udhus inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01941

Afslag til opsætning af døre og vinduer i udhus inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig