Tilladelse til udplantning af ålegræs (Zostera Marina) i 6 lokationer i Horsens Fjord, 8700 Horsens

Publiceret 17-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udplantning af ålegræs i Horsens Fjord, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00582.

Tilladelse til ansøgning til udplantning af ålegræs i Horsens Fjord.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler