Tilladelse til fortøjningspæle ud for Stranden 11, Kolding, matr.nr. 6 Rebæk By, Dalby

Publiceret 06-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til fortøjningspæle, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

I denne afgørelse anvendes betegnelsen anlægget for de samlede fortøjningspæle, som er fire på østsiden af broen og tre på vestsiden af broen.

I dag er der etableret flere pæle end denne tilladelse indeholder, samt andet anlæg mellem pælene. Denne tilladele er samtidig en lovliggørelse af de fortøjningspæle, som fortsat tillades og som allerede er etableret.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01810.

Tilladelse til fortøjningspæle ud for Stranden 11 Kolding.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler