Tilladelse til Den Blå Kant etape 1 - Frederiksø, Svendborg

Publiceret 27-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at bro og opholdsplateau – Den Blå Kant, etape 1, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02933.

Tilladelse til Den Blå Kant etape 1 - Frederiksø, Svendborg

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler