Tilladelse til badetrappe på bølgeskærm ved Svaneke Havn, matr. nr. 383a Svaneke Bygrunde, Svaneke Havn

Publiceret 13-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til badetrappe, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/3494.

Tilladelse - Svaneke - Badetrappe.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler