Tilladelse til én duc d'albe ved Baagø Havn, matr.nr. 4c Bågø By, Bågø

Publiceret 09-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til én duc d’albe, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af M. S. Rosbæk Aps.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03127.

Tilladelse til én Duc d'albe ved Baagø Havn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler