Tilladelse til bypass Mårup Havn, Samsø Kommune

Publiceret 26-05-2020

Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra Sejlrende til Mårup Havn, Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til ca. 1.200 m3 rent oprensningssediment årligt fra Sejlrende til Mårup Havn, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01066.

Tilladelse til bypass Sejlrende til Mårup Havn.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler