Tilladelse til uddybning i Snaptun Jollehavn i Hedensted Kommune

Publiceret 23-06-2020

Tilladelse til uddybning i Snaptun Jollehavn, ved matr. 19h, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i Snaptun Jollehavn, ved matr. 19h, 7130 Julesminde, Hedensted Kommune på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01906.

Tilladelse til uddybning i Snaptun Jollehavn.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler