Tilladelse til to shelters i havnebassin i Bogense Marina - Nordfyns Kommune

Publiceret 10-07-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til to flydende shelter i Bogense Marina, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Tilladelsen er samtidig lovliggørelse, idet anlæggene allerede er udlagt. 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00485.

Tilladelse til to shelters i havnebassin i Bogense Marina.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler