Tilladelse til opfyldning og omlægning af stenkastning i Halsskov Færgehavn i Slagelse kommune

Publiceret 15-07-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til tilladelse til opfyldning og omlægning af stenkastning i Halsskov Færgehavn ud for matr.351c, Korsør Markjorder, mfl., 4220 Korsør, Slagelse kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har foretaget en VVM-screening af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00315.

Tilladelse til opfyldning og omlægning af stenkastning i Halsskov Færgehavn

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler