Tilladelse til feriehuse på pæle, træbro/pier, strand, badeanstalt mm. - Sukkerfabrikken Møn, Vordingborg Kommune

Publiceret 09-07-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, at der i forbindelse med Sukkerfabrikken Møn, kan etableres en række anlæg på søterritoriet, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Sukkerfabrikken Møn, som er den bærende titel for hele projektet (herunder landdelen), er ét af de 10 forsøgsprojekter jf. planloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00648.

Tilladelse til feriehuse på pæle træbro_pier strand badeanstalt mm.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler