Tilladelse til bibeholdelse af to pæle opsat i tilknytning til bådebro i Kolding Kommune

Publiceret 07-07-2020

Tilladelse til bibeholdelse af to pæle opsat i tilknytning til bådebro ud for matr. nr. 2d Rebæk By, Dalby beliggende Stranden 7A i Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til to fortøjningspæle ud for matr. nr. 2d Rebæk By, Dalby, beliggende Stranden 7A, Kolding Kommune på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02544.

Lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler