Tilladelse til undersøgelser (bl.a. geotekniske boringer) i havbunden ud for matr.227a Sæby Bygrunde, Sæby Havn, Frederikshavn Kommune

Publiceret 17-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udførelsen af undersøgelser i havbund, øst for den eksisterende lystbådehavn i Sæby, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Cowi.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03238.

Tilladelse til undersøgelser i havbunden ud for Sæby havn

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler