Tilladelse til slæbested ved Hasmark Strand, Vestre Strandvej 1, 5450 Otterup, ud for matr. nr. 15i Hasmark By, Norup

Publiceret 13-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af slæbested efter kystbeskyttelsesloven, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03028.

Tilladelse til slæbested ved Hasmark Strand Vestre Strandvej 1 5450 Otterup.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler