Tilladelse til omlægning af ydermoler m.m. ved Kerteminde Marina. Matr.423a og 423b Kerteminde Bygrunde, Nordre Havnekaj. 5300 Kerteminde Kommune

Publiceret 20-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til omlægning af ydermoler i Kerteminde Marina, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for omlæggelse af ydermolerne.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02107.

Tilladelse til omlægning af ydermoler mm ved Kerteminde Marina.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler