Tilladelse til ansøgning om etablering af udløbsledning fra Skagen RA til Skagerrak

Publiceret 10-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en 1500 m udløbsledning, samt geotekniske boringer på søterritoriet, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ansøgningen er indsendt og håndteret af COWI A/S.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01490.

Tilladelse til ansøgning om etablering af udløbsledning fra Skagen RA til Skager.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler