Tilladelse til udbygning herunder opfyldning af Kerteminde Marina

Publiceret 21-02-2020

Tilladelse til udbygning og opfyld i Kerteminde Marina, matr. 417a, Kerteminde Byggrunde, Nordre Havnekaj 27a, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune.

Denne tilladelse erstatter tilladelse: 19/00542-20 givet den 22. januar 2020. 

VVM-screening er foretaget.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00542. 

Tilladelse til ansøgning om uddybning og opfyld i Kerteminde Marina

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler