Tilladelse til udlægning af 4 ikke permanente afmærkningsbøjer til tangprojekt ved Læsø i Hornex Odde, Nord for Østerby, Professor Johansensvej og Kobbergrunden

Publiceret 03-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af 4 ikke permanente afmærkningsbøjer til tangprojekt ved Læsø i Hornex Odde, Nord for Østerby, Professor Johansensvej og Kobbergrunden.

Tilladelsen gives på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01081.

Tilladelse til udlægning af 4 ikke permanente afmærkningsbøjer til tangprojekt ved Læsø.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler