Tilladelse til tidsbegrænset udlægning af platform ud for Jarlsvej 7, matr. 6ct, Drøsselbjerg By, Drøsselbjerg, Kalundborg Kommune

Publiceret 26-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til tidsbegrænset udlægning af platform ud for Jarlsvej 7, matr. 6ct, Drøsselbjerg By, Drøsselbjerg, Kalundborg Kommune på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02474.

Tilladelse til udlægning af badeplatform.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler