Tilladelse til etablering af en formidlingsplatform, Ebeltoft Kommune

Publiceret 15-12-2020

Tilladelse til etablering af en formidlingsplatform i Fregatten Jyllands Træskibshavn, 8400 Ebeltoft, Ebeltoft Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en formidlingsplatform, ud for matr.196, Ebeltoft Bygrunde, Fregatten Jyllands Træskibshavn, 8400 Ebeltoft, Ebeltoft Kommune på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02551.

Tilladelse til formidlingsplatform

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler