Tilladelse til havledning nord for Gilleleje ud for matr.3vy, Gilleleje By, Gilleleje, Gribskov Kommune

Publiceret 17-08-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en havledning nord for Gilleleje til udledning af renset spildevand ud for matr.3vy, Gilleleje By, Gilleleje, Gribskov Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har fortaget en VVM-screening af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00009

Tilladelse til havledning nord for Gilleleje.

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler