Tilladelse til ændringer i Mariager lystbådehavn i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 20-08-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ændringer i Mariager lystbådehavn ud for matr. 13a, Mariager Bygrunde, Fjordgade 11, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har fortaget en VVM-screening af projektet. 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01329.

Tilladelse til ændringer af Mariager lystbådehavn.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler