Tilladelse til geotekniske boringer i sejlrenderne øst for Københavns Havn

Publiceret 24-04-2020

Tilladelse til geotekniske boringer i sejlrenderne øst for Københavns Havn, Københavns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udføre seks geotekniske boringer i sejlrenderne Kongedybet og Hollænderdybet øst for Københavns Havn, Københavns Kommune, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af COWI.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv jnr. 20/00857.

Tilladelse til geotekniske boringer i sejlrenderne øst for Københavns Havn

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler