Tilladelse til geotekniske boringer i sejlrenden ud for Aarhus Havn

Tilladelse til geotekniske boringer i sejlrenden ud for Aarhus Havn, Aarhus Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udføre op til 5 geotekniske boringer i sejlrenden, ud for Aarhus Havn, Aarhus Kommune, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Rambøll.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv jnr. 20/00367.

Tilladelse til geotekniske boringer i sejlrenden ud for Aarhus Havn

Yderligere information

Medarbejder: Anne Villadsgaard
E-mail: avi@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 25