Tilladelse til etablering af broanlæg m.m. ved Endelave havn

Publiceret 03-04-2020

Tilladelse til etablering af broanlæg m.m. ved Endelave havn, matr. 7000a Endelave By, Endelave, Endelave Havn, 8789 Endelave, Horsens Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/00654.

Tilladelse til etablering af broanlæg m.m. ved Endelave havn.

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler